دانلود نرم افزار
لینک این خبر توسط نرم افزار نیشابور پیام ارسال شده است

تامین و توزیع یازده هزار تن انواع کودهای شیمیایی در شهرستان

12 : 0 - 1398-9-9

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی از تامین و توزیع مقدار یازده  هزار تن انواع کود شیمیایی، کشاورزی در شهرستان نیشابور در آبان ماه سال جاری خبر داد:

امید وظیفه دان مدیر با اعلام این مطلب افزود:

کود های شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نیشابور با نظارت دقیق توزیع شد.
ثبت شده در :سامانه خبری نیشابور پیام
خبر شهری - جهاد کشاورزی
کد خبر : 61575105818