دانلود نرم افزار
لینک این خبر توسط نرم افزار نیشابور پیام ارسال شده است

عامل انسانی باعث هدر رفتن 55 هزار متر مکعب آب شرب در نیشابور

17 : 0 - 1398-8-19
عامل انسانی باعث هدر رفتن 55 هزار متر مکعب آب شرب در نیشابور
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب تبصره دو نیشابور گفت: عامل انسانی باعث آلودگی و هدر رفت 55 هزار متر مکعب آب شرب شهرستان شد.

 جعفر تمیز با اشاره به رفع اتفاق خط انتقال آب 600 GRP نیشابور گفت: این خط انتقال در پی برداشت مصالح از کف رودخانه توسط اهالی روستای مجاور با استفاده از بیل مکانیکی دچار شکستگی شد. 

وی اظهار داشت: شکستگی این خط باعث کدورت شبکه توزیع شد و 42 هزار مشترک را با مشکل کیفی آب مواجه کرد که برای جلوگیری از هدر رفت آب شرب ، هفت حلقه چاه با دبی 110 لیتر بر ثانیه هم از مدار بهره برداری خارج شد. 

به گفته وی پس از اقدامات اصلاحی و بکارگیری 7 اکیپ اجرایی نسبت به تخلیه شبکه اقدام شد و خطوط مورد نظر در مدت کمتر از 6 ساعت مورد پیمایش قرار گرفت.

وی اظهار داشت: 11 کیلومتر خطوط اصلی انتقال و توزیع GRP  (600-800) و همچنین مخزن 10 هزار متر مکعبی هم تا تکمیل مراحل شستشو از مدار خارج شد. 

تمیزخاطر نشان کرد:آب شرب مورد نیاز شهروندان در مدت زمان ترمیم شکستگی خط ،  با استفاده از منابع و مخازن دیگر و مدیریت فشار تامین و آب آلوده نیز ازخطوط و شبکه توزیع تخلیه شد.

ثبت شده در :سامانه خبری نیشابور پیام
حوادث - آب و فاضلاب
کد خبر : 91573394149